Vi arbeider kontinuerlig med tiltak for å være en mer miljøvennlig bedrift og inneha et godt arbeidsmiljø.

Fokusområdene er

  • HMS
  • Arbeidsmiljø
  • Transport
  • Innkjøp
  • Energi
  • Avfall
  • Estetikk

Miljøfyrtårn har tilpasset kravene for ulike bransjer, og vi har gjennom sertifiseringen oppfylt disse.

Vi utarbeider årlige klima- og miljøregnskap med handlingsplan, link til disse følger nedenfor.

Miljørapport 2018

Miljørapport 2017

Miljørapport 2016

Miljørapport 2015

Miljørapport 2014

Miljørapport 2013

Miljørapport 2012

Miljørapport 2011

Miljørapport 2010