I starten hadde bedriften avtale med 10 kommuner i Østerdalen og etter hvert ble det inngått avtaler med Dovre kommune og deretter de 5 øvrige kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Avtalen med kommunene innbefatter at Abakus as skal samordne og gjennomføre anskaffelser på vegne av kommunene.

Bedriften har i dag 6 ansatte med svært god kompetanse innfor ulike fagfelt generelt og med lang erfaring i offentlige anskaffelser. I tillegg har medarbeiderne god kunnskap og erfaring i å bruke data som verktøy ved kontakt med oppdragsgivere og i gjennomføring av selve anskaffelsen.
Abakus as var en av de første som tok i bruk Mercell KGV ved offentlige anskaffelser. 

Videre har vi gjennom SuperOffice Audience gitt våre oppdragsgivere tilgang til alle dokumenter i de ulike anskaffelsesprosjektene.

Våre etiske retningslinjer

  • Strenge krav til integritet
  • Arbeide profesjonelt overfor kunder og leverandører
  • Forholde oss til lover, forskrifter og god forretningsskikk
  • Fortrolighet i alle relasjoner
  • Ivareta konkurranseprinsippet
  • Økonomiske forhold bare relatert til oppdragsgivere
  • Oppmerksomhet/representasjon skal skje på en form som ikke påvirker  beslutningsprosesser