Abakus AS er et rådgivingsselskap som samordner og gjennomfører alle typer anskaffelser på vegne av våre 15 eierkommuner i Østerdalen og Trøndelag. Selskapet har hovedkontor i Engerdal og har 6 ansatte.

Vi opplever økende oppdragsmengde, samtidig som vi skal implementere en ny programvare for eHandel. Vi ønsker derfor å styrke vårt fagmiljø innen offentlig innkjøp med en avtaleforvalter/innkjøpskonsulent.

Vi søker etter en avtaleforvalter/innkjøpskonsulent som skal bistå våre innkjøpsrådgivere med gjennomføring av alle typer offentlige anskaffelser, samt arbeide med administrering og ajourhold av rammeavtaler i vår nye eHandelsløsning fra Proceedo.

Vi søker en nøyaktig og strukturert person med gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og relevant utdanning/erfaring. Det viktigste for oss er personlige egenskaper og interesse for innkjøpsfaget, da full opplæring vil bli gitt.

Vi tilbyr:

•         Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver

•         Godt fag- og arbeidsmiljø

•         Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor

•         Lønn etter avtale

•         God pensjonsavtale og helseforsikring

•         Moderne IKT-løsninger og faglige nettverk

 

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til daglig leder Markus Pettersen, mobil 91 51 48 41 eller e-post markus.pettersen@abakus.as

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler. 

 

Søknad sendes på e-post til post@abakus.as innen 16.04.2023.

Abakus AS er offentlig eid, og er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlisten. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. (Off.lovens § 25). Før evt. offentliggjøring vil søkerne bli kontaktet på forhånd.