Abakus AS
Postboks 128
2440 Engerdal

Telefon: 47 47 60 00
Telefaks: 62 45 80 30
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

miljofyrtarn-sertifisering_150

HVordan levere tilbud 1

steelworkers 1029665 640Riksrevisjonen har avdekket manglende etterlevelse av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, viser en ny rapport.

Rapporten handler om i hvilken grad offentlig sektor ivaretar Stortingets mål om et arbeidsliv uten sosial dumping i sine anskaffelser.

Riksrevisjonen finner mangler ved offentlige oppdragsgiveres oppfølging av kravene til lønns- og arbeidsforhold i aktuelle kontrakter. Det er avdekket avvik mellom systemer og krav som stilles på sentralt nivå i en etat eller kommune, og den reelle praksisen i de desentraliserte delene av organisasjonene hvor anskaffelsene foretas.

Les mer på difi.no

Rapporten kan lastes ned fra Riksrevisjonens nettsider

StortingssalStortinget mener den nasjonale terskelverdien bør heves for alle kontrakter, slik at flere kontrakter blir unntatt fra kunngjøringsplikt.

Det fremgår av en innstilling fra Stortingets næringskomite. Et flertall i komiteen vil også ha utredet en risikoordning tilknyttet innovative anskaffelser.

I tillegg ønsker næringskomiteen at det må satses på verktøy for klima og miljø, og at anskaffelsesreglene legger til rette for å styrke likestillingen. 

Forslaget fra forenklingsutvalget om å la oppdragsgiver avgjøre om det er behov for forhandlinger først etter tilbudsfristen, ser ikke ut til å få gjennomslag. Næringskomiteen går nemlig inn for at oppdragsgiveren i kunngjøringsteksten uansett bør angi hvorvidt man har til hensikt å forhandle eller ikke. Komiteen forventer at dette hensyntas.

Les mer på Anbud365

 

Foto: Stortinget

Sør-Østerdal Næringshage skal bidra til innovasjon og næringsutvikling i Sør-Østerdal gjennom økt verdiskaping i eksisterende bedrifter samt ved tilrettelegging for utvikling av attraktive bedrifter og kunnskapsarbeidsplasser.

Næringshagen bidrar med bedriftsutvikling, kompetanseutvikling og nettverksbygging for målbedriftene i næringshagen gjennom å være tilrettelegger og pådriver, koblingsaktør mot relevante samarbeidspartnere, samt rådgiver for den enkelte bedrift.

26. mai var Espen Kristiansen på besøk hos Abakus. Vi ser frem til å jobbe videre med næringshagen og ser gode muligheter for dialog med leverandørene, slik at vi sammen kan øke konkurranseevnen for lokale bedrifter når kontrakter legges ut på anbud. 

Facebook

Siste nytt

Abakus AS - Postboks 128 - 2440 Engerdal - Telefon: 47 47 60 00 - Telefaks: 62 45 80 30 - E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Org.nr: NO 983 335 543 MVA.