Abakus AS
Postboks 128
2440 Engerdal

Telefon: 47 47 60 00
Telefaks: 62 45 80 30
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

miljofyrtarn-sertifisering_150

HVordan levere tilbud 1

wave 320755 640I de nye anskaffelsesreglene skal man kunne vise til merkeordninger og ledelsessystemer for å etterleve miljøkrav etter reglene. Fullt så enkelt blir det visst ikke. Men snart kommer en veiledning på bordet – et nordisk fellesprosjekt, forteller markedsrådgiver Tormod Lien i Stiftelsen Miljømerking.

Utviklingen av veiledningen er en del av et større miljøprosjekt i regi av Nordisk ministerråd. Den felles veiledningen skal etter planen legges fram under et nordisk seminar i København tidlig i november. Formålet med veiledningen er at den skal gi praktisk støtte og belyse muligheter og utfordringer.

Nytt i det nye regelverket er at miljøledelsessystem kreves for så vel varer som tjenester, ikke bare for tjenester som i det nåværende regelverk.

Les mer på anbud365.no

paragraph 736864 1280Regjeringen har vedtatt nytt nasjonalt regelverk for offentlige ankaffelser som skal tre i kraft 1.1.2017.

Den nasjonale terskelverdien for offentlige anskaffelser øker fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner. – Nå blir det enda viktigere enn før å sikre åpenhet ved offentlige anskaffelser, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.

Dette betyr at innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke må kunngjøres på Doffin, og man trenger derfor heller ikke følge de detaljerte reglene.

I tillegg blir det nå lov å snakke med tilbyderne i konkurransen, i motsetning til dagens forhandlingsforbud i anbudskonkurranser. De nye reglene åpner for at leverandører og oppdragsgivere kan gå i dialog når det er behov for det for å få en god anskaffelse.

Det innføres også enklere og mer fleksible regler for helse- og sosialtjenester. Kun anskaffelser over 6,3 millioner kroner må kunngjøres.

Les mer på regjeringen.no

street cleaning 188997 1280To dommer i Förvaltningsrätten i Stockholm tok for seg eierkommuners kjøp av avfallshåndteringstjenester hos det selskapet de eier uten kunngjøring. Sakene gjelder to separate tilfeller hvor hhv. 14 og 5 kommuner eier hvert sitt selskap.

Konklusjonen ble at kommunene ikke får kjøpe avfallshåndteringstjenester uten forutgående kunngjøring av selskapene. Årsaken var at de to selskapene inklusive deres datterselskap ikke tilfredsstilte kravene til egenregi.

At selskapet i seg selv hadde en omsetning som var innenfor kravene var ikke tilstrekkelig for at egenregikravene var oppfylt. Datterselskapene hadde en omsetning fra andre kunder på mellom 77 og 93 % i det ene tilfellet, og 35 og 84 % i det andre tilfellet.

Förvaltningsrätten slår i begge sakene fast at selskapene driver en omfattende virksomhet mot det private markedet som ikke kan anses for å være av marginal karakter. Domstolen kan derfor ikke se at omsetningskriteriet knyttet til egenregi er oppfylt.

Les mer om saken på anbud365.no

 

Siste nytt

Abakus AS - Postboks 128 - 2440 Engerdal - Telefon: 47 47 60 00 - Telefaks: 62 45 80 30 - E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Org.nr: NO 983 335 543 MVA.